Hva er klassisk akupunktur?

Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin med røtter fra over 4000 år siden. Akupunktur gis ved akutte og kroniske sykdomstilstander. Det går ut på å føre hår tynne nåler inn i pasientens hud på bestemte punkter. Behandlingen er nærmest smertefri.

Hovedprinsippet er at ingen lidelse kan betraktes isolert, men må sees som en del av en helhet. I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien (qi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av qi, eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv kunne føre til at energien enten stopper opp eller "løper løpsk", og sykdom og smerter er et faktum. Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av f.eks kopping og brennende moxa, er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner bl.a gi næring til de vitale organene og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.

Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert. Akupunktur stimulerer egenproduksjon av bl.a. endorfin. Andre stoffer som blir frigjort f.eks. serotonin - forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand.

Akupunktur hjelper kroppen å ta vare på energien og stimulerer immunforsvaret.

Visste du at:

Akupunktur kan hjelpe ved:

Behandlingsmetode:
Ved førstegangs konsultasjon hos en klassisk akupunktør stiller akupunktøren en rekke spørsmål for å kunne stille den rette diagnosen. Denne diagnose i tillegg til tunge/pulsdiagnose er avgjørende for den rette videre behandling. Ofte behandles pasientene en til tre ganger pr. uke i en serie hvor 10- 12 behandlinger er vanlig. Bivirkninger av akupunktur er meget sjeldne ved behandling hos en godt utdannet akupunktør.

Utdannelse og forening:
Myndighetene har ennå ikke satt opp regler for utdannelsen og beskyttet yrkestittelen. Derfor har akupunktører svært ulik bakgrunn. De største skolene legger inn vestlig medisin i utdannelsen og akupunktøren tar grunnfag og mellomfag medisin. En akupunktør med ordentlig utdannelse, har medlemsskap i Akupunkturforeningen.

Tine Hauge er medlem av Akupunkturforeningen: www.akupunktur.no